خوش آمدید امروز ۲۲ آبان
برگزار کنندگان و همکاران

برگزار کنندگان

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران انجمن علوم اعصاب ایران

همکاران

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران انستیتو روانپزشکی تهران دانشگاه تربیت مدرس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و نوانبخشی پژوهشکده علوم شناختی سازمان بهزیستی کشور سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران انجمن علوم تشریحی ایران انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران انجمن روانپزشکان ایران
آخرین اخبار
تمدید مهلت ارسال مقاله
هزینه های ثبت نام
فراخوان پیشنهاد ارائه برگزاری پانل و کارگاه
محورهای کنگره جهت پذیرش مقاله
آغاز پذیرش مقاله
شمارش معکوس شروع کنگره
کانال رسمی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
لینک های دیگر
جوایز اهوازی و انجمن علوم اعصاب
جوایز مقاله و پایان نامه برتر سال
برنامه های دانش آموزی
کمیته ی دانشجویی