خوش آمدید امروز ۲۲ آبان
ساختار کنگره

محمد تقی جغتایی

رئیس کنگره

علی شهبازی

دبیر علمی پایه

فرناز اعتصام

دبیر علمی بالینی

حامد اختیاری

جانشین رئیس کنگره

رضا خانبابایی

دبیر بین الملل

سید جواد امامی زاده

دبیر اجرایی
آخرین اخبار
تمدید مهلت ارسال مقاله
هزینه های ثبت نام
فراخوان پیشنهاد ارائه برگزاری پانل و کارگاه
محورهای کنگره جهت پذیرش مقاله
آغاز پذیرش مقاله
شمارش معکوس شروع کنگره
کانال رسمی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
لینک های دیگر
جوایز اهوازی و انجمن علوم اعصاب
جوایز مقاله و پایان نامه برتر سال
برنامه های دانش آموزی
کمیته ی دانشجویی