خوش آمدید امروز ۲۲ آبان
کمیته ی دانشجویی

کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

مسئول کمیته: راضیه کمالی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعصضای کمیته :

 1. دکتر حسین وهابی، پژوهشگاه دانشهای بنیادین
 2. دکتر عطیه سرابی، پژوهشگاه دانشهای بنیادین
 3. دکتر ثریا مهرابی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 4. زهرا موسوی، دانشگاه تبریز
 5. فاطمه تیرگر، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 6. راحله شفائی، پژوهشگاه دانشهای بنیادین
 7. سیده نجمه کاتبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 8. مریم فرهی زاده، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 9. عبدالحکیم قنبرزهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 10. مینو کریمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 11. مرضیه حمزه زاده، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه های کمیته:

1- مجموعه کارگاههای اقتصاد عصبی- رفتاری ( لینک ثبت نام در Evand)

evand.com/events/مجموعه-کارگاه-های-اقتصاد-عصبی-رفتاری

هزینه هر کارگاه 10 هزار تومان و چهار کارگاه جمعا 30 هزار تومان

2- کارگاه مدلهای حیوانی تینیتوس (وز وز گوش)

لینک فرم ثبت نام

هزینه کارگاه 50 هزار تومان به کارت شماره 0850-3627-3376-6104 بنام علی شهبازی بانک ملت

3- کارگاه مکانیسمهای تنظیم اپی ژنتیکی در سیستم عصبی مرکزی

لینک فرم ثبت نام

هزینه کارگاه 50 هزار تومان به کارت شماره 0850-3627-3376-6104 بنام علی شهبازی بانک ملت

 1. Workshop: Behavioral Economics and Irrationality
 2. Workshop: Decision Making Under Risk and Uncertainity
 3. Workshop: Neuroeconomics of Emotion and Decision Making
 4. Workshop: Social Decision Making
 5. Workshop: Animal Models of Tinnitus
 6. Workshop: Epigenetic Regulation In CNS
آخرین اخبار
تمدید مهلت ارسال مقاله
هزینه های ثبت نام
فراخوان پیشنهاد ارائه برگزاری پانل و کارگاه
محورهای کنگره جهت پذیرش مقاله
آغاز پذیرش مقاله
شمارش معکوس شروع کنگره
کانال رسمی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
لینک های دیگر
جوایز اهوازی و انجمن علوم اعصاب
جوایز مقاله و پایان نامه برتر سال
برنامه های دانش آموزی
کمیته ی دانشجویی